Gläfs

2017Nu finns anteckningarna från mötena 26 januari och 7 april 2017!

Gläfs finns också på Facebook.

Gläfs har lämnat in ett seminarieförslag till bokmässan:

Måste fakta vara 100 procent sanna?
Seminarium om sakprosans pedagogiska roll.


Känner du till att regndroppen egentligen är formad platt som en vetebulle, men aldrig framställs så i bild? Människans hjärta har en mer rustik form än den bild vi vanligtvis använder för att berätta att det är ett hjärta. Även historia kräver ofta fantasi för att berättas så att den blir tillgänglig.

Naturvetenskap och humaniora skapar inte sällan fantasifulla bilder kring den verklighet som ska beskrivas och förklaras. Om fakta och fantasi samverkar, hur tar då skolan, skolbiblioteket och lärarutbildningen upp denna aspekt i undervisningen?

Medverkande: Maja Hagerman, Göran Grimvall, Barbro Westlund, Osman Aytar. Moderator: Johanna Pettersson.

Arrangör: Gläfs och Sveriges Författarförbund.