Gläfs

2020

Senaste uppdatering: Mötet 6 mars 2020.


Professorn som vet allt om fysiska fenomen

Gläfs egen Göran Grimvall på familjesidan i Sydsvenskan 2020-03-25.

”Många undrar var jag får alla idéer ifrån. Från böcker! Hemma har jag åtta hyllmeter om sportens fysik, en hyllmeter om matlagningens fysik och så vidare. Totalt över 40 hyllmeter om fysiska fenomen, säger Göran Grimvall.”

Länk (möjligen bakom betalvägg)


Författarförbundet och Linnéuniversitetet i unikt samarbete kring professur i sakprosa

I dag presenterade Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund och Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitet planerna på en ny professur i gestaltande sakprosa, det vill säga reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar och andra verk som bygger på korrekt återgivande av fakta oavsett hur de är utformade.

Denna typ av litteratur spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av alternativa fakta och avsiktlig desinformation. Ändå finns det till skillnad från i andra nordiska länder ingen forskning med inriktning om sakprosa i Sverige.

Professuren planeras vara förlagd till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. För att förverkliga projektet krävs dock en extern medfinansiär. Vi välkomnar intressenter som vill delta i att göra professuren till verklighet.

I samband med presentation hölls ett panelsamtal om sakprosans betydelse med Ingrid Carlberg, Maciej Zaremba och Ingvar Carlsson modererat av Henrik Berggren.

Presentation och panelsamtal kommer finnas tillgänglig på Författarförbundets Facebooksida. Den kommer också att läggas ut på Linnéuniversitets hemsida.

För vidare information kontakta Henrik Berggren (henrikber@gmail.com) eller Ylva Dandanell (ylva.dandanell@lnu.se).

Stockholm 23 januari 2020.

Hela artikeln på Sveriges Författarförbunds hemsida


Gläfs finns också på Facebook.