Gläfs

 • Beata Arnborg, fackförfattare
 • Olle Bergman, författare, populärhistoriker
 • Ann Boglind, tidskriften Svenskläraren
 • Anne Brügge, fackförfattare och kritiker
 • Malin Elgborn, Centrum för lättläst
 • Bengt-Erik Engholm, barn- & ungdomssektionen Bult i Sveriges Författarförbund
 • Göran Grimvall, fackförfattare, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien och representerar hos oss även Kungl. Vetenskapsakademien
 • Thomas Grundberg, översättare av fack- och skönlitteratur, tillika Gläfs’ vävmästare
 • Magnus Halldin, Svenska Akademien
 • Ylva Herholz, journalist och författare
 • Madeleine Hjort, fackboksförfattare, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd och i Nationella Skolbiblioteksgruppen
 • Sonja Hulth, författare av fackböcker för barn och ungdom
 • Monika Johansson, universitetsadjunkt och studierektor, biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås
 • Ghazi Ali Khurshid, författare och översättare, Minerva
 • Lena Kjersén Edman, författare, kritiker, pedagog
 • Fredrik Lagerqvist, författarförmedlare/projektledare på Författarcentrum Öst
 • Ann Löwbeer, vice ordf. i Svensklärarföreningen, läs- och skrivutvecklare i Nyköpings kommun
 • Carl-Johan Markstedt, museilektor, ansvarig för skolverksamhet på Nobelmuseet
 • Erik H Mellgren, fackförfattare barn & ungdom
 • Johanna Pettersson, skol- och folkbibliotekarie, Ekdalaskolan i Mölnlycke
 • Helen Rundgren, författare, även radio- och tv-producent
 • Karin Sandberg, Svenska Förläggareföreningen
 • Stefan Strömberg, författare och föreläsare
 • Anders Sundelin, fackboksförfattare, Minerva
 • Barbro Westlund, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet; författare till avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse: en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår (2013)
 • Lisa Östh, förlagsredaktör, Natur och Kultur

 • Listan kompletteras efter hand.