Gläfs

Stacks Image p33_n2

Vad är vitsen med en gemensam läsebok – och på olika språk? Gläfs-samtal den 27 september 2018 på Bok & Bibliotek i Göteborg. På scenen diskuterar Sara Persson, Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid och Barbro Westlund.

Stacks Image 4
Docent Maria Jönsson om Det osäkrade boksamtalet (pdf), publicerad i Västerbottens-Kuriren 1 december 2017.

Inspiration kring litteratur och läsande för unga och vuxna


Välkommen till ett seminarium om litteratur- och läsfrämjande!

Tid: tisdag 17 november 2015 kl 13.00–16.30
Plats: Ljusgården, Svenska Akademien, Källargränd 4, Stockholm
Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Anmälan, se nederst.

Litteraturbanken – en skattkammare på nätet!
Litteraturbanken.se har lagt ut över 1000 svenska klassiker på nätet, som kan läsas av alla i e-boksform, helt gratis. Här finns också sedan ett par år Litteraturbankens Skola som är ett pedagogiskt material för både lärare och elever. Följ med på en presentation av vad Litteraturbanken kan erbjuda bibliotek och allmänhet, och upptäck både klassiska mästerverk och okända pärlor! Paulina Helgeson, Thérèse Röök och Ann Boglind, Litteraturbanken

Bokcirklar på biblioteket och på nätet.
Börja bokcirkla! Konkreta tips och kul idéer för att utveckla arbetet med bokcirklar på biblioteket och på webben. Annika Hermele, Bokcirklar.se och Stockholms stadsbibliotek

Vad händer med poesin på biblioteket?
Hur kan vi göra för att levandegöra våra samlingar och föra ett samtal om poesin? Få tips om hur du kan arbeta med poesi i programverksamhet, på webb och i samarbete med andra aktörer. Alice Thorburn och Elias Hillström, Stockholms stadsbibliotek

Mer information och anmälan via Regionbibliotek Stockholm
Stacks Image 14
Under Bok- och Biblioteksmässan lanseras ett nytt läsfrämjande projekt. Höstlovet kan bli ett Läslov. Över hela landet kommer vecka 44 att fyllas av en mängd frivilliga aktiviteter för barn och unga – för att uppmuntra lusten att läsa, skriva och berätta i olika former.

Bakom projektet Läslov står Läsrörelsen, i samarbete med ett brett nätverk av elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag. Svenska Tecknare, BULT (Barn- och ungdomslitterära sektionen inom Sveriges författarförbund) och Gläfs (Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan) har ingått i nätverket för att följa projektet och tillvarata medlemmarnas intressen.

www.läslov.se är adressen till hemsidan. Den vänder sig i första hand till förmedlare, men här kan man hitta inspiration till aktiviteter, ett kalendarium för allt som händer landet runt – och en manual som beskriver vad man kan göra om man själv vill ordna ett evenemang inom ramen för projektet. Här finns också ett formulär där man kan lägga till planerade aktiviteter, och en logga för nedladdning.

För er som vill bidra är det viktigt att känna till att Läslov inte har någon central administration eller ett kansli som kan svara på frågor och hjälpa till med arrangemang och kontakter. Läslov ska fungera som en gräsrotsrörelse för lokala aktiviteter. Kommunikationen och nätverkandet sker via en Facebookgrupp och ett instagramkonto. Den hashtag man ska använda är ‪#‎läslov‬.

Om du har idéer till aktiviteter uppmuntrar vi dig alltså att ta kontakt med tänkbara lokala samarbetspartners – bibliotek, bokhandlare, föreningar, bokcirklar, företag med flera.

Läslov uppmanar på sin hemsida alla som anordnar aktiviteter att också tillämpa principen att arvodera professionella upphovsmän enligt rekommenderade ersättningsnivåer.

Men eftersom inga aktiviteter är centralt budgeterade, är det extra viktigt att du som deltar – som inbjuden eller på eget initiativ – också själv bevakar dina intressen. Se till att alltid begära ersättning för dina insatser! Hänvisa till Författarcentrums arvodeslista som du hittar på www.forfattarcentrum.se.

Från observatörerna i nätverket: Kristina Sjögren, BULT, Bengt-Erik Engholm, Gläfs (Gruppen för läsning av fackböcker i skolan) och Gunna Grähs, Svenska tecknare.

www.läslov.se


Kan det vara sant!?
Om sakprosa och gestaltning; om att skriva och läsa


Tid: måndag 27 april 2015 kl. 13–16.15
Plats: Börssalen, Svenska Akademien, Källargränd 4, Stockholm.

Ett seminarium om sakprosans ställning i skolan.

Hur gestaltar man det svåra: krig, människors flykt, raspolitik och folkmord? Det som inte får hända. Hur gör man det begripligt för elever i ett klassrum i ett demokratiskt samhälle?

Sakprosan är en väg till kunskap om vår tillvaro och historia. Nätverket Gläfs har under några år genom seminarier och skolprojekt framhållit den av skolan ofta bortglömda litterära sakprosan som en väg till både lärande och läsande. Nätverket inbjöd till ett seminarium om sakprosan på Svenska Akademien: om att välja form och innehåll, om att skriva och läsa. Under eftermiddagen belystes också forskning om ungas uppfattning om demokrati och skolbibliotekens roll.

Deltagarna fick möta historikern och ständige sekreteraren Peter Englund och författaren och journalisten Ylva Herholz samt lärare och skolbibliotekarier som använt deras böcker i sin undervisning; Mikael Persson, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Barbro Westlund, läsforskare vid Stockholms universitet.

Dokument som pdf (storlek inom parentes):Vem skriver dagens Nils Holgersson?
Om sakprosa med en personlig författarröst

Stacks Image 26
Tid: torsdag 26 februari 2015 kl 18–19 (cirka)
Plats: Nobelmuseet, Källargränd, Stockholm

Ett samtal mellan Birgitta Holm, professor emerita och författare, och Anna Nordlund, litteraturvetare, båda från Uppsala universitet, samt en producent från UR. Moderator: Anne Brügge.

Samtalet kommer att vara i en timme, och kommer bland annat att beröra begreppet ”faktion” – alltså blandningen mellan fakta och fiktion, och svårigheten att placera dessa böcker i rätt genre. Hur får vi lärarna att hitta de här böckerna och förmedla dem till eleverna som inspirerande ”bredvidläsning”?

Fri entré, men förhandsbokning krävs; se Nobelmuseets programlänk.